→  Handelen op een stelsel betekent: de kleur van het onderste blokje betalen (vracht uit de voorraad van het eigen schip naar de algemene voorraad) en de bovenste kleur ontvangen (vracht uit de algemene voorraad in het eigen schip).
→  Het aantal te betalen vrachtjes (in de onderste kleur) wordt bepaald door de waarde van de bovenste kleur.
→  Het aantal te ontvangen vrachtjes (in de bovenste kleur) wordt bepaald door de waarde van de onderste kleur.

Voorbeeld:   stelsel geel rood   Er moet betaald worden: 1 geel vrachtje (waarde van rood is 1). 
In ruil daarvoor ontvangt de speler 3 rode vrachtjes (waarde van geel is 3).

Voorbeeld:   stelsel blauw groen   Er moet betaald worden: 4 blauwe vrachtjes (waarde van groen is 4). 
In ruil daarvoor ontvangt de speler 5 groene vrachtjes (waarde van blauw is 5).

Voorbeeld:   stelsel groen blauw   Er moet betaald worden: 5 groene vrachtjes (waarde van blauw is 5). 
In ruil daarvoor ontvangt de speler 4 blauwe vrachtjes (waarde van groen is 4).

De handelsstelsels met boven en onder dezelfde kleur werken anders:
→ Hier kan per beurt 1 vrachtje van die kleur worden ingeladen of uitgeladen.
→ Voor het verkrijgen van een claim, moet een speler het aantal vrachtjes in de waarde van de betreffende kleur in een serie beurten zonder onderbreking in- of uitladen.

Voorbeeld:   stelsel paars paars   Om bij dit handelsstelsel een claim te kunnen leggen, moet de speler 6 paarse blokjes (waarde van paars) in 6 opeenvolgende beurten in zijn schip inladen of uit zijn schip uitladen.

Om overzicht te houden, worden de ingeladen vrachtjes voorlopig in het midden van het schip gestapeld, tot er voldoende zijn ingeladen voor de claim.
De uit te laden vrachtjes worden in het midden van het schip gelegd en van daaruit uitgeladen. Zodra het midden leeg is, kan de claim worden gelegd.

 

Het leggen van een claim

 claims 2 spelers  claim 3 spelers
2 spelers 3 spelers

Dit gebeurt door een claimmarker naast het handelsstelsel te leggen.
De spelers leggen hun claimmarkers steeds zo aan dezelfde kant, dat de andere speler(s) ze kunnen zien.

 

Regels voor het handelen

→ Een succesvolle handelstransactie is mogelijk als:
     - de speler voldoende vrachtjes van de onderste kleur in zijn schip heeft om te betalen
     én
     - de speler (na het betalen) in zijn schip voldoende ruimte heeft om de te ontvangen vrachtjes in te laden.
→ Zodra een handelstransactie voor de eerste keer volledig is uitgevoerd, mag de speler dit stelsel met een claimmarker markeren.
     Deze wordt naast het stelsel gelegd.
→ Desgewenst mag een speler een gedeeltelijke ruil doen onder de volgende voorwaarden:
     - De eventuele overwaarde vervalt.
     - Een dergelijke transactie levert geen claim op.

Voorbeeld 1:   stelsel geel paars    In plaats van een volledige ruil mag een speler ook 2 gele vrachtjes (waarde is 6) ruilen tegen 1 paars vrachtje (waarde is 6) of 4 gele vrachtjes (waarde is 12) ruilen tegen 2 paarse vrachtjes (waarde is 12).

Voorbeeld 2:   stelsel groen blauw    Als een speler 2 groene vrachtjes inlevert (waarde 8), kan hij daarvoor slechts 1 blauw vrachtje krijgen (waarde 5). De restwaarde komt te vervallen.

Voorbeeld 3:   stelsel paars paars    Als een speler in zijn schip slechts voor 4 vrachtjes ruimte heeft, en ook al 2 of meer paarse vrachtjes in zijn voorraad, mag hij eerst twee beurten lang 1 paars vrachtje uitladen (gedeelte­lijke ruil = geen claim) en daarna 6 keer achter elkaar 1 paars vrachtje inladen (volledige ruil = claim).

→ Een speler mag op elk stelsel net zo vaak handelen als hij wil. Per beurt mag hij maximaal 1x de volledige ruil uitvoeren.

Voorbeeld:   stelsel geel paars    Een speler die 14 gele vrachtjes in zijn schip heeft, mag deze in 3 opeenvolgende beurten voor 7 paarse vrachtjes ruilen.
(1e beurt: 6 gele tegen 3 paarse [maximale ruil] - 2e beurt: 6 gele tegen 3 paarse [maximale ruil] - 3e beurt: 2 gele tegen 1 paarse [gedeeltelijke ruil].)

Als een speler niet voldoende vrachtjes van de gevraagde kleur in zijn schip heeft, kan hij de claim niet leggen en zal hij eerst bij een ander handelsstelsel de gezochte kleur moeten ophalen.

reisvoorbeeldVoorbeeld: een speler komt aan op een onbekend stelsel (Aen dobbelt met de rode dobbelsteen 5 en met de groene 2.
Hij moet dus 5 oranje vrachtjes uit zijn schip betalen om 2 blauwe vrachtjes te ontvangen.
Als hij niet voldoende oranje vracht in zijn schip heeft, zal hij eerst naar een stelsel moeten reizen, dat oranje als bovenste kleur heeft, want daar kan hij oranje vrachtjes ontvangen (B). Hier kan hij per beurt 2 rode blokjes omzetten in 1 oranje blokje.
Zo nodig moet eerst rood (brandstof voor het reizen) worden opgehaald bij C en daarvoor eventueel eerst nog groen bij D.
In dit voorbeeld zal altijd voldoende brandstof te krijgen zijn, 
want op D is gratis groene vracht te krijgen, die op C kan worden omgezet in brandstof.


hulpkaart 1 

 

Verder naar De Beurt

Basisspelregels - printversie