Een handelsstelsel bestaat uit twee op elkaar gestapelde blokjes.

Bijvoorbeeld:   stelsel geel rood  stelsel blauw groen  stelsel groen blauw  stelsel dubbel paars  

→ Het soort handelsstelsel wordt bepaald door een worp met een rode en een groene dobbelsteen, die gelijktijdig worden gegooid.dobbelstenen rood groen
De groene dobbelsteen bepaalt de kleur van het onderste deel van het stelsel; de rode bepaalt de bovenste kleur.

Tip: denk aan het stoplicht voor de volgorde (rood boven - groen onder)
Voorbeeld:   Een worp geeft een groene 3 en een rode 1.
Het onderste blokje van het stelsel is geel (waarde 3), het bovenste rood (waarde 1).   stelsel geel rood

Een stelsel kan - als dubbel wordt gegooid - dus ook uit twee blokjes van dezelfde kleur bestaan.

 Voorbeeld: De worp dubbel 6 geeft  stelsel paars paars als stelsel.

De waarde van een handelsstelsel wordt bepaald door de waarde van de onderste kleur te vermenigvuldigen met de waarde van de bovenste kleur.

Voorbeeld:  stelsel groen blauw  De waarde van dit stelsel is 20 (4 x 5).

Een handelsstelsel wordt pas bekend, zodra een speler aankomt op de plaats waar zich een nog te ontdekken stelsel bevindt.
Het ontdekken van een handelsstelsel (dobbelen) gebeurt altijd aan het eind van de beurt - als de acties met alle schepen zijn afgerond - als de speler aankomt op een vooraf gemarkeerd veld of leeg segment waar zich een onbekend stelsel bevindt.


Verder naar Het Schip

Basisspelregels - printversie