scheepsdeelIedere speler beschikt over een schip, waarin zich vracht en brandstof bevindt.
Een schip bestaat uit meerdere scheepsdelen.
Elk scheepsdeel bevat 3 compartimenten. Per compartiment kan maximaal 6 brandstof of vracht worden opgeslagen.
De middencirkel bevat de motor van de schepen en kan geen vracht of brandstof bevatten.
Hier staat een pion die correspondeert met een identieke pion op het speelbord, die de positie van het betreffende schip aangeeft.
→ Het schip van een speler bestaat uit twee of meer scheepsdelen, die samen het schip vormen.
→ Als in een spel het schip van de spelers uit 2 of meer delen bestaat, mag dat tijdens het spel gesplitst worden.
De regels voor het splitsen van een schip en weer samenvoegen van de gesplitste delen worden verderop beschreven.

 

Regels voor het vervoeren van brandstof en vracht

→  De rode blokjes vertegenwoordigen de brandstof, de overige vijf kleuren vracht.
→  Elk compartiment kan maximaal 6 brandstof of 6 vracht bevatten (6 kleine blokjes of 1 grote).
→  Vracht en brandstof mogen niet in één compartiment samen worden opgeslagen, verschillende kleuren vracht wel.
→  Zodra een compartiment leeg is, kan de speler kiezen of hij er vervolgens vracht of brandstof wil opslaan.
→  Elke speler heeft voor elk schip of scheepsdeel een pion op het speelbord, die de positie van dit schip of scheepsdeel aangeeft.

 

Splitsbaar schip

In de meeste varianten van CLAIM wordt gespeeld met een splitsbaar schip.
Een splitsbaar schip bestaat uit 2 of meer scheepsdelen.
Als een schip wordt gesplitst ontstaan er twee of meer afzonderlijke schepen, die elk zelfstandig kunnen opereren.
Deze gesplitste delen worden met afzonderlijke pionnen op het speelbord aangeduid.

schip bestaande uit 2 delen schip gesplitst in 2 delen
splitsbaar schip  →  1 schip gesplitst schip  →  2 schepen

 

Regels voor het splitsen en samenvoegen van schepen

→ Twee scheepsdelen met dezelfde kleur zijn ondeelbaar en kunnen niet worden gesplitst.
     Alleen meerdere blanco scheepsdelen kunnen worden geplitst.

→ Het splitsen van het hele schip in delen vindt plaats aan het begin van de beurt.
→ Het samenvoegen van afzonderlijke delen tot een geheel vindt plaats aan het eind van de beurt.

→ Om zichtbaar te maken dat een schip gesplitst is, worden de delen uit elkaar geschoven.
→ Als de afzonderlijke schepen weer samenkomen en een geheel vormen, worden de beide delen weer tegen elkaar geschoven.

→ Zodra een schip wordt gesplitst, moet zichtbaar zijn welk schip zich waar op het speelbord bevindt.
    Dit gebeurt door één pion in het midden van een schip te zetten en de andere met dezelfde kleur op het speelbord.

→ Als het schip gesplitst is, mag er geen vracht of brandstof van het ene deel naar het andere worden verplaatst.

→ Zodra een schip is gesplitst, mag de speler in zijn beurt met elk afzonderlijk schip een handeling doen.
→ Zodra delen verenigd zijn, mag de speler slechts één handeling doen in zijn beurt.

Een schip mag op één locatie dus niet worden beschouwd als twee of meer afzonderlijke schepen!

     splitsbaar-schip.gif schip-gesplits-3-delen.gif

splitsbaar schip  →  1 schip gesplitst schip  →  3 schepen

 

Verder naar Het reizen

Basisspelregels - printversie