segmentCLAIMgames wordt gespeeld op een bord, bestaande uit een groep segmenten, die samen het speelbord vormen.

Een segment bevat 7 velden. Op het speelbord bevinden zich handelsstelsels.
De handelsstelsels op het speelbord bevinden zich op: of alle, of een aantal velden, of één - al dan niet vooraf bepaald - veld per segment.
Als de posities van deze stelsels vooraf bekend zijn, worden deze gemarkeerd met een grijze schijf.
In alle andere gevallen wordt de positie van een handelsstelsel bepaald bij aankomst op een leeg veld of segment.
Bij aankomst op een gemarkeerd veld wordt direct de waarde van het handelsstelsel bepaald.
Bij aankomst op een leeg segment wordt ook de positie van het handelsstelsel op dat segment bepaald.
In de varianten Bazaar, Klavertje vier, Zevensprong en Klaver negen zijn de posities van de stelsels vooraf bekend.


De posities op een segment

segment met richtingaanduidingIn sommige spelen is het van belang de positie op een segment te bepalen.
Daarvoor introduceren we het segment met richtingaanduiding.

Dit segment is onderdeel van een speelbord en geeft de richtingen en en posities voor alle andere segmenten aan.
Het wordt gebruikt om te bepalen in welke richting een beweging moet worden gedaan én waar op het moment van een ontdekking de plaats van het handelsstelsel is op het nieuwe segment.

Dat gebeurt met behulp van de grijze dobbelsteen.

Voorbeelden:segment richting aand
1.  De pijlen geven positie 2 aan op de andere segmenten.
2.  Vanuit elk veld van het speelbord is dit richting 3.segment richting 3


Blokkades op een segment

segment blokkadesIn sommige spellen worden een of meer velden bedekt met een zwarte schijf. 
Deze geven een blokkade aan.
Er kan niet naar toe worden gereisd en er kan niet overheen worden gesprongen.

Voorbeeld:
Op het naastliggende segment zijn het middenveld en het veld op positie 2 niet toegankelijk.
Om van positie 1 naar positie 3 te reizen moet worden omgelopen via posities 6, 5 en 4.


Ruimte tussen de segmenten

In sommige spellen worden de segmenten zo aan elkaar gelegd, dat er ruimtes tussen de segmenten ontstaat, zoals bv. in Viersprong of in Omlopen.
Deze 'openingen' hebben in sommige spellen een functie, die bij het betreffende spel wordt beschreven; in andere spellen hebben ze geen functie en kan er niet doorheen of overheen worden gereisd.

 

Verder naar Het Handelsstelsel

Basisspelregels - printversie