Terug naar het overzicht

Dit spel is onderdeel van de uitbreidingsset 3-4 spelers.


Spel Klaver negenNodig

-  9 segmenten voor het speelbord
-  met 2 spelers 4 schepen (2 in de eigen speelkleur en 2 blanco)
   met 3 spelers 3 schepen (2 in de eigen speelkleur en 1 blanco)
-  De voorraad brandstof en vrachtjes in 6 kleuren naast het speelbord
-  27 zwarte schijven
-  2 dobbelstenen (rood en groen)
-  Per speler 1 extra dobbelstenen (wit of zwart) en
-  Per speler een setje van 5 pionnen (grote en 2 kleine in eigen speelkleur + 2 extra kleur)
-  Een set claimmarkers in de eigen speelkleur

 

Het speelbord

Het speelbord bestaat uit 9 seg­men­ten, die zo aan elkaar worden ge­legd, dat er 4 gaten in het midden ont­staan.
Op elk segment komen 3 zwarte chips, die willekeurig worden geplaatst, zoals hiernaast als voorbeeld afgebeeld. Belangrijks is dat alle velden met elkaar in verbinding staan.

Als in het voorbeeld het zwarte blokje op A op veld B terecht zou komen, dan mag dat niet, omdat anders drie velden van het het segment linksonder niet bereikbaar zouden zijn.

Elk van de 36 velden is een vooralsnog onbekend handelsstelsel.
Zodra een speler op een leeg veld aankomt, wordt het ingevuld.
Daarvoor worden de rode en groene dobbelsteen gebruikt.

 

De laatst overgebleven positie

Als drie van de vier stelsels op een segment bekend zijn, wordt de laatste positie als volgt ingevuld: Onder komt de op dat segment meest voorkomende gevraagde kleur.
Boven komt de op dat segment meest voorkomende geleverde kleur.
Als een kleur even vaak voorkomt op dat segment, dan wordt onder de kleur met de laagste gevraagde waarde en boven de kleur met de hoogste geleverde waarde gekozen.

Voorbeeld:
Op een segment zijn de volgende handelsstelsels ontdekt:   stelsel blauw rood  stelsel blauw geel  stelsel oranje oranje
Onder komt blauw het meest voor.
Boven komen alle kleuren evenveel voor. De hoogste waarde is geel.

Het in te vullen stelsel op de laatst overgebleven positie is dus:   stelsel blauw geel

 

Het schip

Bij 2 spelers heeft elke speler 4 schepen: 2 in de eigen speelkleur en 2 blanco.
Dit schip is splitsbaar zoals in de basisregels onder splitsbaar schip wordt uitgelegd.
De inhoud van het schip heeft een waarde van maximaal 60 aan vracht en mag door de speler zelf worden bepaald. Daarnaast begint elke speler met 12 brandstof.

Voorbeeld: rood: 12 - oranje: 6; geel: 2; groen: 2; blauw: 2 en paars: 4. Vrachtwaarde: 60.
Voorbeeld: rood: 12 - oranje: 4; geel: 4; groen: 3; blauw: 3 en paars: 2. Vrachtwaarde: 59.

 

Het midden

De vier blauw gemarkeerde legen velden in het midden van het speelbord zijn productievel­den van brandstof of vracht.
Als een speler daar staat met zijn schip of een deel daarvan, mag hij per beurt een dobbel­steen op dat schip met 1 opwaarderen.
De waarde van de dobbelsteen mag op elk gewenst moment worden omgezet in brandstof of vracht. Het is daarbij toegestaan vracht met een lagere waarde dan de actuele dobbelsteen aangeeft in te laden en de dobbelsteen met deze waarde te verlagen.
De te verzilveren waarde van de dobbelsteen kan maximaal 6 bedragen.
Als de dobbelsteen op 6 staat, moet de speler de waarde verzilveren of zijn beurt met dit schip voorbij laten gaan.
Eventuele restwaarde van de dobbelsteen verdwijnt, zodra het schip het midden verlaat.

Voorbeelden:
Na 4 beurten opwaarderen staat de dobbelsteen op 4. De speler mag nu:
-  of 1 groene vracht
-  of 2 oranje vrachtjes
-  of 1 rood en 1 geel vrachtje inladen.
-  Hij mag ook 1 oranje vrachtje inladen (bv. omdat hij graag oranje vracht wil en er niet meer ruimte is) en de dobbelsteen naar 2 verlagen.

De speler heeft als hij aan de beurt is zijn dobbelsteen op 6 staan. Hij kan nu:
-  De waarde (gedeeltelijk) verzilveren en/of
-  Passen en zijn beurt met dit schip overslaan
-  Vertrekken. De waarde van de dobbelsteen vervalt dan.

 

Start

Alle spelers starten met hun gehele schip op een van de blauwe middenvelden tussen de segmenten. Er wordt geloot wie begint.

 

Terug naar het overzicht

Spelregels van Klaver Negen - printversie

Naar de basisversie: Klavertje vier