Terug naar het overzicht


Deze variant leent zich het best om het spel te leren kennen.
Het wordt gespeeld op het kleinst mogelijke speelveld.


Nodig

-  3 segmenten voor het speelbord
-  Per speler een schip bestaande uit 2 delen in dezelfde kleur (rood en geel)
-  De voorraad brandstof en vrachtjes in 6 kleuren naast het speelbord
-  3 dobbelstenen (rood, groen en zwart)
-  3 zwarte schijven
-  Per speler een grote pion in dezelfde kleur als het schip en
-  een set claimmarkers in deze kleur.


Basisspeelbord Bazaar Het speelbord

Het speelbord bestaat uit 3 segmenten, die zoals hiernaast aan elkaar worden gelegd.
De zwarte schijven in het midden zijn blokkades. Er kan niet op of overheen worden gereisd.
De 18 open velden zijn de vooralsnog onbekende handelsstelsels.
Een van de handelsstelsels (dubbel-rood) is al ingevuld. Hier kan brandstof worden ingeladen.

Zodra een speler op een leeg veld aankomt, wordt het ingevuld.


Het schip

Elke speler heeft een schip, bestaande uit 2 scheepsdelen in dezelfde kleur.
Het schip wordt gevuld met brandstof en vracht.
Elke speler begint met 12 brandstof.

De hoeveelheid vracht van de schepen wordt bepaald door 5x te gooien met de zwarte dobbelsteen.
De eerste worp bepaalt het aantal oranje vrachtjes dat beide spelers in hun schip plaatsen, de tweede worp het aantal gele, daarna het aantal groene, dan het aantal blauwe en tenslotte het aantal paarse vrachtjes.

Voorbeeld:
Met de zwarte dobbelsteen wordt gegooid: eerst 2; dan 6; dan 1; dan 3 en dan 5.
Elke speler begint met een schip met 12 rode brandstof, verder met 2 oranje, 6 gele, 1 groene, 3 blauwe en 5 paarse vrachtjes.

De zwarte dobbelsteen is nu niet meer nodig en kan terug in de doos.
De rode en groene dobbelsteen worden hierna gebruikt voor het bepalen van een nieuw handelsstelsel, zoals beschreven in de basisspelregels onder 'Handelsstelsel'.

Opmerking 1: De worp met de dobbelstenen kan zo hoog zijn, dat de aangegeven hoeveelheid brandstof en vracht niet in het schip past. In dat geval moet opnieuw worden gegooid.

Opmerking 2: De hoeveelheid brandstof aan het begin van het spel is beperkt. De spelers moeten er op letten dat zij tijdig op het handelsstelsel dubbel-rood aankomen om te voorkomen dat zij 'droog' komen te stan. Zonder brandstof kan een speler niet verder reizen en de winnaar is dan degenen die als eerste de meeste claims heeft gelegd.


Start

De spelers beginnen op de aangegeven posities X op het speelbord.
Daarna wordt gedobbeld met de rode en groene dobbelsteen om de handelsstelsels op de startposities te bepalen.
De speler met het stelsel met de hoogste waarde (waarde van beide kleuren met elkaar vermenigvuldigen) begint.


Einde

Het spel eindigt als één van de speler het vooraf afgesproken doel heeft bereikt. Dit kan zijn:
 -   als eerste alle (of alle mogelijke) handelsstelsels geclaimd hebben (in dit geval worden alle stelsels door beide spelers geclaimd) of
 -   als eerste 12 willekeurige handelsstelsels geclaimd hebben (dit maakt de duur van het spel korter)

Opmerking 1: Het kan voorkomen dat er tijdens het spel van een kleur meer gevraagd wordt, dan aanwezig is op de schepen, terwijl deze kleur op het speelveld niet verkrijgbaar is. In dat geval kunnen één of meer handelsstelsels niet geclaimd worden en wint degene die als eerste de meeste claims heeft gelegd.

Opmerking 2: Het is voor de spelers belangrijk dat zij hun hoeveelheid brandstof in de gaten houden en zorgen dat zij op tijd bij het dubbelrode handelsstelsel zijn, waar zij nieuwe brandstof kunnen tanken.
Zonder brandstof kan een speler niet verder reizen en de winnaar is dan degene die als eerste de meeste claims heeft gelegd.


Variaties


Speelborden

De hierboven beschreven versie van BAZAAR is de meest eenvoudige en als zodanig uitermate geschikt om het spel te leren kennen en ermee te oefenen.
Naarmate de spelers enige ervaring hebben opgedaan, kunnen andere speelborden worden gelegd, zoals hieronder.
Bij deze speelborden zijn de afstanden wat langer en komt het er op aan efficiënter met de brandstof om te gaan.
Ook kunnen meer segmenten worden gebruikt en kunnen de blokkades op andere plekken worden gelegd.
Zorg dat er bij het samenstellen van een speelbord tussen 18 en 22 handelsstelsels op het speelbord komen.


Alternatieve speelborden BAZAAR:


Bazaar 02  Bazaar 03      Bazaar 07
 
 Bazaar 04
  Bazaar 06
 Bazaar 05

Eventueel kan ook gespeeld worden zonder dubbelrood stelsel op het speelbord aan het begin van het spel. Voor de spelers komt het er dan op aan, om nog efficienter om te gaan met de voorradige brandstof. En het kan ook gebeuren dat er geen brandstofpunt (een handelsstelsel met rood boven) wordt gevonden tijdens het spel, waardoor de spelers onvoldoende brandstof hebben om het hele speelbord te verkennen. Zij zullen dus ergens vastlopen en dan wint degene die als eerste de meeste claims heeft gelegd.


Bazaar 08
 Bazaar 09 Bazaar 10 

Bazaar 11

Een compactere vorm van een speelbord Is de zeshoek.
Baken met de zwarte schijven een gebied van 19 velden af, zoals hiernaast afgebeeld.
Dit middengebied is het speelbord.
Elk van de 19 velden is een vooralsnog onbekend handelsstelsel.
De spelers beginnen in een hoek van het speelbord.Bazaar 12

Bazaar 13


Bazaar 14
In de hierboven afgebeelde speelborden geeft de stippellijn een vaarverbinding aan die kan worden overbrugd door betaling van 3 oranje vrachtjes.
Eventueel kan op dit speelboord ook een dubbelrood handelsstelsel worden geplaatst, zoals in het voorbeeld hiernaast.

Opmerking: Voor alle spellen geldt, dat door de gelimiteerde hoeveelheid brandstof aan het begin van het spel het kan voorkomen, dat deze op raakt nog vóór alle handelsstelsels zijn ontdekt.
Dat is het geval als er bij geen van de ontdekte handels­stelsels brandstof (rood boven) te vinden is.
Zonder brandstof kan een speler niet verder reizen en de winnaar is dan degene die als eerste de meeste claims heeft gelegd.


Vracht

De spelers kunnen ook starten met een zelfgekozen hoeveelheid vracht met een bepaalde waarde.
Dat betekent dat de spelers met verschillende hoeveelheden brandstof en vracht kunnen starten.
De gemiddelde vrachtwaarde bedraagt 60. Hoe hoger de startwaarde, hoe groter de kans op ruilen bij een handelsstelsel; gevaar is dat het schip te vol wordt. Hoe kleiner de startwaarde des te lastiger het spel wordt. Het komt dan aan op efficiënt reizen en handelen. Hoe minder brandstof bij aanvang, hoe groter de kans op vastlopen.  

Voorbeeld:
De afgesproken waarde bedraagt 60.
Speler 1 kiest ervoor te beginnen met 2 paars (waarde 12), 2 blauw (waarde 10), 2 groen (waarde 8),
4 geel (waarde 12) en 4 oranje (waarde 8) als vracht en 10 rood (waarde 10) als brandstof.
Speler 2 kiest ervoor te beginnen met 1 paars (waarde 6), 2 blauw (waarde 10), 3 groen (waarde 12),
3 geel (waarde 9) en 5 oranje (waarde 10) als vracht en 13 rood (waarde 13) als brandstof.


Verschillende varianten kunnen ook met elkaar worden gecombineerd.


Terug naar het overzicht

Spelregels van Bazaar - printversie

Klik hier voor een fotoserie over Bazaar