Terug naar het overzicht

Nodig

Speelbord Klavertje vier-  4 segmenten voor het speelbord
-  Per speler 3 schepen (waarvan 2 in dezelfde kleur en 1 blanco)
-  Voldoende voorraad brandstof en vrachtjes in 6 kleuren
-  4 dobbelstenen (rood, groen, wit en zwart)
-  8 zwarte schijven
-  Per speler twee setjes pionnen in twee verschillende maten (rood en geel)
-  Een set claimmarkers in dezelfde kleur

 

Het speelbord

Het speelbord bestaat uit 4 segmenten, die zo aan elkaar worden gelegd, dat er een gat in het midden ontstaat.
Op elk segment komen 2 zwarte schijven, die willekeurig worden geplaatst, bv. zoals hiernaast afgebeeld.
Belangrijk is, dat alle velden vanuit het midden bereikbaar zijn.
Elk van de 20 velden is een vooralsnog onbekend handelsstelsel.
Zodra een speler op een leeg veld aankomt, wordt het ingevuld. Daarvoor worden de rode en groene dobbelsteen gebruikt.

 

De laatst overgebleven positie op een segment

Als vier van de vijf stelsels op een segment bekend zijn, wordt de laatste positie als volgt ingevuld:
Onder komt de op dat segment meest voorkomende gevraagde kleur.
Boven komt de op dat segment meest voorkomende geleverde kleur.
Als een kleur even vaak voorkomt op dat segment, dan wordt onder de kleur met de laagste gevraagde waarde en boven de kleur met de hoogste geleverde waarde gekozen.

Voorbeeld:  Op een segment zijn de volgende handelsstelsels ontdekt:  stelsel oranje paars  stelsel groen geel  stelsel groen blauw  stelsel oranje paars
Onder komen oranje een groen evenveel voor.
De laagste waarde is oranje.
Boven komen rood, geel, blauw en paars evenveel voor.
De hoogste waarde is paars.
Het in te vullen stelsel op de laatst overgebleven positie is dus:   Spel Klavertje vier 3

 

Het schip

Elke speler heeft 3 schepen. Daarvan hebben 2 delen dezelfde kleur en 1 deel is blanco.
Dit schip is splitsbaar zoals in de basisregels onder splitsbaar schip wordt uitgelegd.
In KLAVERTJE VIER heeft de inhoud van het schip een waarde van maximaal 60 aan vracht en mag door de speler zelf worden samengesteld.
Daarnaast begint elke speler met 12 brandstof.

Voorbeeld: rood: 12 - oranje: 6; geel: 2; groen: 2; blauw: 2 en paars: 4. Vrachtwaarde: 60.
Voorbeeld: rood: 12 - oranje: 4; geel: 4; groen: 3; blauw: 3 en paars: 2. Vrachtwaarde: 59.

Eén speler gebruikt de witte dobbelsteen en pion, de andere speler de zwarte dobbelsteen en pion.
 

Het midden

Het lege midden van het speelbord is een productieveld van brandstof of vracht.
Als een speler daar staat met zijn schip of een deel daarvan, mag hij per beurt een dobbel­steen op dat schip met 1 opwaarderen.
De waarde van de dobbelsteen mag op elk gewenst moment worden omgezet in brandstof of vracht. Dit geldt dus niet als beurt.
Het is daarbij toegestaan vracht met een lagere waarde dan de actuele dobbelsteen aangeeft in te laden en de dobbelsteen met deze waarde te verlagen.
De te verzilveren waarde van de dobbelsteen kan maximaal 6 bedragen. Als de dobbelsteen op 6 staat, moet de speler de waarde verzilveren of zijn beurt met dit schip voorbij laten gaan. Eventuele restwaarde van de dobbelsteen verdwijnt, zodra het schip het midden verlaat.

Voorbeelden:
Na 4 beurten wachten staat de dobbelsteen op 4. De speler mag nu (aan het begin of eind van zijn beurt):
-  of 1 groene vracht
-  of 2 oranje
-  of 1 rood en 1 geel vrachtje inladen.
-  Hij mag ook 1 oranje vrachtje inladen (bv. omdat hij graag oranje vracht wil en er niet meer ruimte is) en de dobbelsteen naar 2 verlagen.

De speler heeft als hij aan de beurt is zijn dobbelsteen op 6 staan. Hij kan nu:
-  De waarde (gedeeltelijk) verzilveren en/of
-  Passen en zijn beurt met dit schip overslaan
-  Vertrekken. De (rest)waarde van de dobbelsteen vervalt dan.

 

Start

Beide spelers starten met hun complete schip in het midden van het speelbord.

 

Variant

Om de tijdsduur van dit spel nog wat te verkorten, kunnen op elk van de vier segmenten 3 in plaats van 2 zwarte schijven willekeurig worden geplaatst.
Het is dan wel belangrijk dat deze zo worden neergezet, dat alle velden van het bord vanuit het midden bereikbaar zijn.


Terug naar het overzicht

Spelregels van Klavertje Vier - printversie

Klik hier voor een fotoserie over Klavertje Vier

Naar de versie voor 3-4 spelers: Klaver Negen