Terug naar het overzicht


Nodig

-   8 segmenten, waarvan een met richtingaanduiding
-   Per speler 3 schepen (1 in eigen speelkleur, 2 witte)
-   De voorraad brandstof en vrachtjes in 6 kleuren naast het speelbord
-   3 dobbelstenen (rood, groen, grijs)
-   Per speler de grote en kleine pionnen in eigen speelkleur en een setje extra pionnen
-   Een set claimmarkers in de eigen speelkleur


Het speelbord

Dit speelbord bestaat uit 12 segmenten op de volgende manier aan elkaar gelegd:

Spel Kleine omloop 

De plek van het segment met richtingaanduiding is willekeurig.
Dit segment dient alleen voor de positiebepaling op de andere segmenten.
De spelers starten op de met X aangegeven posities.


Invulling van het speelbord

Op de segmenten aan de uiteinden staat aan de ene kant in het midden een dubbel-rood en aan de andere kant een dubbel-oranje stelsel.
Op alle segmenten komen twee handelsstelsels. Het eerste wordt bepaald bij aankomst op een leeg segment. Het tweede bij een verplaatsing op dat segment, een hernieuwde aankomst of de aankomst met een ander schip van dezelfde of de andere spelerspeler.
Als de door de grijze dobbelsteen aangegeven positie al bezet is, komt het tweede stelsel in het midden.


Betekenis en functie van de rode en oranje brandstof

In dit spel kan op twee verschillende manieren worden gereisd en kunnen zowel rood als oranje als brandstof worden gebruikt voor een bepaalde manier van reizen.

Spel Omloop 3Rood
Op de gangbare manier: 1 stap kost 1 rode brandstof, 2 stappen 3, 3 stappen 6, enz.

Oranje
Er kan gereisd worden via het water volgens de volgende regels:
Eén stap van een segment in het water (bv. van 1 naar B of naar C) kost 1 oranje blokje als brandstof.
Ook de stap van het water naar een segment (bv. van B naar A) kost 1 oranje.
Ook één stap van water naar water (bv. van B naar C) kost 1 oranje.
Een sprong over het water (bv. van 1 of 2 naar A)em> kost 3 oranje.
Twee stappen over het water (bv. van B naar D) of een stap van een segment naar water en aansluitend een stap van water naar water (bv. van 2 via C naar B) of 1 stap over het water en aansluitend 1 stap van water naar een segment (bv. van D via C naar 1) kost 3 oranje brandstof.
     Let op: Van D via 2 naar 3 kost 1 oranje en 1 rode brandstof en 2 beurten!
Voor 3 stappen (kosten: 6 oranje brandstof) gelden dezelfde regels, mits het steeds aansluitend gaat om stappen van water naar water, dan wel van een segment naar water of omgekeerd.
Rode en oranje brandstof mogen bij het reizen niet in één beurt worden gecombineerd.


Het schip

Elke speler heeft 4 schepen, waarvan 1 deel in de eigen speelkleur en 3 blanco delen.
Dit schip is splitsbaar zoals in de basisregels onder splitsbaar schip wordt uitgelegd.
De inhoud van het schip heeft een waarde van 91 die door de spelers zelf mag worden samengesteld.


Scheiding van brandstof en vracht

De regel dat brandstof en vracht niet in 1 compartiment van een schip samen mogen worden opgeslagen, betekent, dat rood en oranje niet mogen worden gecombineerd met geel, groen, blauw en paars (vracht).
Rood en oranje mogen als brandstof wel samen in één compartiment worden opgeslagen.


Start

De spelers starten tegenover elkaar op de met een X aangeduide positie op het speelbord.
Bij de start dobbelen de spelers met 3 dobbelstenen voor het eerste handelsstelsel (rood en groen) en de positie (grijs) op dat segment. De speler die het handelsstelsel heeft met de hoogste waarde begint.


Variaties

Omlopen 2aOp het hiernaast afgebeelde speelbord kan een variant van omlopen worden gespeeld.
In deze variant wordt naast rood ook geel als brandstof gebruikt en op het segment tegenover dubbelrood bevindt zich een dubbelgeel stelsel.

Geel
Als brandstof kan geel als volgt worden gebruikt:
Door betaling van 1 gele brandstof mag een speler naar dezelfde positie op het aanliggende segment.
Door betaling van 3 gele brandstof mag een speler naar dezelfde positie 2 segmenten verder.
Door betaling van 6 gele brandstof mag een speler naar dezelfde positie 3 segmenten verder, enz.

Voorbeelden:

Vanaf positie 6 op het segment met dubbel rood mag een speler naar A tegen betaling van 1 geel, naar B tegen betaling van 3 geel, naar C tegen betaling van 6 geel, enz.

In deze spelvariant vervallen de regels m.b.t. oranje. X zijn de startposities van de spelers.
Op alle segmenten - ook op die met dubbelrood en dubbelgeel - komen 3 handelsstelsels.


Alternatieve speelborden

Omlopen 2bWaar in bovenstaande variant zowel van 6 naar A als van A naar A gereisd kan worden door betaling van 1 gele brandstof, kost dat in de hiernaast afgebeelde variant 3 gele brandstof om van 6 naar B of van B naar B te komen.

Omlopen 2c


Nog meer mogelijkheden: combineren

De neven- en onderstaande speelborden kunnen gebruikt worden voor varianten van omlopen, waarin de functies van dubbel-rood. dubbel-oranje en dubbel-geel kunnen worden gecombineerd.
- Rood wordt als brandstof gebruikt om op de bekende manier over land te reizen
- Oranje wordt als brandstof gebruikt om van land naar water, van water naar land of over water te reizen.
- Geel wordt als brandstof gebruikt om over land van segment naar segment te reizen.

Omlopen 2dOmdat rood, oranje en geel als brandstof worden beschouwd, mogen zij niet in 1 compartiment gecombineerd worden met groen, blauw en paars (vracht).
Deze 3 brandstofsoorten mogen wel in hetzelfde compartiment worden samengevoegd.
Hetzelfde geldt voor de 3 vrachtsoorten.

Let op: Het dubbel-gele handelsstelsel kan alleen worden bereikt m.b.v. oranje brandstof. Er moet immers over water worden gereisd om er te komen.


Omlopen 2eOmlopen 2f

Nog een extra variatie

In neven- en onderstaande variaties is er een extra toevoeging: groene brandstof.Omlopen 2g

Groen
Deze kan als volgt worden gebruikt:
Door betaling van 2 groene brandstof mag een speler naar dezelfde positie op het gespiegelde segment.

Voorbeeld:
van A naar A of van B naar B of van C naar C. De aankomst is dus op dezelfde positie als die van het segment van vertrek.

Let op: Het dubbel-gele en het dubbel-groene handelsstelsel kunnen alleen worden bereikt m.b.v. oranje brandstof. Er moet immers over water worden gereisd om er te komen.

Scheiding van brandstof en vracht

Omdat naast rood, oranje en geel ook groen als brandstof worden beschouwd, mogen zij in deze variant niet in 1 compartiment gecombineerd worden met blauw en paars (vracht).
De 4 brandstofsoorten mogen wel in hetzelfde compartiment worden samengevoegd.


Alternatief speelbord voor deze variant

Omlopen 2h


Terug naar het overzicht

Spelregels van Omlopen - printversie

Klik hier voor een fotoserie over Omlopen

Omlopen voor 3-4 spelers