Terug naar het overzicht


Nodig

- 8 segmenten, waarvan een met richtingaanduiding
- Per speler 3 schepen (1 in eigen speelkleur, 2 blanco)
- 24 grijze positiestenen, waarvan 6 met kleurindicatie
- De voorraad brandstof en vrachtjes in 6 kleuren naast het speelbord
- 3 dobbelstenen (rood, groen, grijs)
- Per speler de grote en kleine pionnen in eigen speelkleur en 1 setje in een andere kleur
- een set claimmarkers in de eigen speelkleur


Het speelbord

Het speelbord SNELWEG bestaat uit 8 segmenten op de volgende manier aan elkaar gelegd:

Snelweg 1 

De plaats van het segment met richtingaanduiding is willekeurig.
Neem 24 grijze stenen, waaronder de 6 stenen die met een kleur zijn gemarkeerd.
Leg de 6 stenen met de kleur naar beneden en meng ze ongezien onder de overige 18 stenen.


Invulling van het speelbord

Per segment worden 3 velden met grijze stenen gemarkeerd.
Deze worden willekeurig per segment geplaatst, bv. door met 3 dobbelstenen te bepalen op welke posities deze komen: Gooi voor elk segment met 3 dobbelstenen en plaats de grijze stenen op de aangegeven posities. Als een positie twee keer voorkomt, dan wordt een van de stenen op de positie in de buitenrand van het segment geplaatst, de andere komt in het midden.
Mocht met alle dobbelstenen hetzelfde aantal ogen worden gegooid, dan moet de worp opnieuw.
Het is ook mogelijk de 7 verschillende segmenten uit 'zevensprong' te nemen en deze willekeurig aan elkaar te leggen.
De 6 grijze stenen met kleur bevinden zich op onbekende plekken onder de overige grijze stenen.
Na het bepalen van de posities van de grijze stenen, is de grijze dobbelsteen niet meer nodig in het spel.

Voorbeeld van een speelveld:
Voor segment 1 is gedobbeld  1 - 1 - 5, voor segment 2 is gedobbeld  1 - 2 - 3,
voor segment 3 is gedobbeld  4 - 5 - 5, voor segment 4 is gedobbeld  3 - 3 - 5,
voor segment 5 is gedobbeld  1 - 4 - 4, voor segment 6 is eerst gedobbeld  3 - 3 - 3 (ongeldig) daarna  5 - 6 - 6,
voor segment 7 is gedobbeld  2 - 4 - 6 en voor segment 8 is gedobbeld  1 - 2 - 4.

Snelweg 2 

De spelers beginnen  tegenover elkaar op de buitenste segmenten op een van de grijze posities. Hiervoor kan worden gedobbeld. Er wordt door beide spelers gegooid voor het handelsstelsel en de speler met het stelsel met de hoogste waarde begint.

Snelweg 2 


Reizen

Reizen gebeurt op de gebruikelijke manier m.b.v. rode brandstof. Daarnaast mogen de spelers naar de-zelfde positie op een ander segment springen. De afstand tussen het startsegment en de nieuwe positie bepaalt wat daarvoor betaald moet worden: 1 segment verder kost 1 rood, 2 segmenten verder kost 1 oranje, 3 segmenten verder kost 1 geel, 4 segmenten verder kost 1 groen, 5 segmenten verder kost 1 blauw en 6 segmenten verder kost 1 paars. Er mag slechts in één richting worden bewogen.

Voorbeelden:
Een speler op A (positie 5 van het eerste segment) kan springen naar B tegen betaling van 1 oranje (afstand: 2 segmenten verder).
Hij kan ook springen naar C tegen betaling van 1 groen (4 segmenten verder).
Hij kan niet springen naar D, omdat dat niet dezelfde positie als zijn startpositie is. Hij kan daar wel komen door eerst tegen betaling van 1 groen naar C te springen en vervolgens in zijn volgende beurt tegen betaling van 1 rood naar D te reizen.
Hij kan niet in één keer springen naar positie E op het laatste segment (de afstand is meer dan 6 segmenten)
Een speler mag niet van B naar C reizen tegen betaling van 1 paars (eerst 2 segmenten naar links en vervolgens 4 segmenten naar rechts)


De 6 speciale grijze stenen

Zodra een speler aankomt op een veld met een grijze steen, dan wordt eerst gekeken hoe de onderkant van de steen eruit ziet. Als dit een gewone grijze steen is, dan wordt met de rode en groene dobbelsteen gegooid om te bepalen hoe het handelsstelsel op deze plek eruit ziet. Bij de neutrale grijze stenen kunnen geen dubbele stelsels komen. Dat betekent dat een worp met hetzelfde aantal ogen op de rode en groene dobbelsteen ongeldig is en moet worden overgegooid.
Heeft de onderkant van de grijze steen een kleur, dan komt hier een dubbel stelsel in de gevonden kleur.

Voorbeeld:
Op plek D wordt de met groen gemarkeerde steen gevonden. Hier komt nu dubbel groen te staan en er kan dus gratis groen worden ingeladen of uitgeladen.


Het schip

Elke speler heeft 3 schepen, waarvan 1 deel in de eigen speelkleur en 2 blanco delen.
Dit schip is splitsbaar zoals in de basisregels onder splitsbaar schip wordt uitgelegd.
De inhoud van het schip heeft een waarde van 72 die door de spelers zelf mag worden samengesteld.

Let op: Omdat elke kleur in principe zowel brand stof als vracht kan zijn, vervalt de regel dat brandstof en vracht niet in 1 compartiment mogen worden gemengd.


Variaties

-  Het is mogelijk om ieder segment te voorzien van 3 gemarkeerde posities voor handelsstelsels. 
   In dat geval zullen er 30 handelsstelsels in het spel zijn.

-  Een andere mogelijkheid is om aan alle uiteinden een segment bij te plaatsen, zodat het speelbord uit 13 segmenten bestaat
   en elk segment van 2 handelsstelsels te voorzien.

-  Er kan gespeeld worden met 4 scheepsdelen.

-  Er kan gespeeld worden met een vaste hoeveelheid brandstof: 12 rood en 3 van elke andere kleur.
   Dit maakt het spel tactisch lastiger.


Terug naar het overzicht

Spelregels van Snelweg - printversie

Klik hier voor een fotoserie over Snelweg

Naar de versie van Snelweg voor 3-4 spelers